JAN GWALBERT PAWLIKOWSKI

Jan Gwalbert Pawlikowski urodził się w roku 1860 w Medyce. Tu spędził swoje dzieciństwo i tutaj dorastał .Podczas pobierania nauki w szkole średniej, w czasie studiów, a późnej pracy zawodowej bardzo często wracał w rodzinne strony, do rodzinnego domu w Medyce, by od roku 1905 zostać jej właścicielem na drodze dziedzicznego przekazania przez ojca - Mieczysława Gwalberta Pawlikowskiego. Medyka była bowiem przez pełne 130 lat w posiadaniu rodu Pawlikowskich począwszy od 1809 roku do wybuchu II wojny światowej w 1939 roku. Pierwszym właścicielem Medyki z rodu Pawlikowskich był pradziad Jana Gwalberta - Józef Benedykt Pawlikowski, po nim dobra medyckie odziedziczył jego syn Józef Gwalbert Pawlikowski, następnie ojciec Jana Gwalberta - Mieczysław Gwalbert Henryk Pawlikowski, po nim zaś Jan Gwalbert Pawlikowski, który z kolei przekazał Medykę i kilka okolicznych wsi swojemu synowi - Michałowi. Jan Gwalbert Pawlikowski ekonomista, publicysta, pedagog, badacz literatury i wielki społecznik był postacią dobrze znaną na niwie kultury, nauki i oświaty Polski Południowo - Wschodniej- dawnej Galicji. Bardzo czynnie działał w wymienionych dziedzinach we Lwowie, Przemyślu, Krakowie i pod koniec życia w Zakopanem.Podczas pobytu we Lwowie wspólnie z Janem Kasprowiczem i Zygmuntem Wasilewsktm założył Związek Naukowo- Literacki, którego przez wiele lat był prezesem. Z inicjatywy założycieli powstało kukudziesięciotomowe dzieło Wiedza i życie", w którym publikowane były rozprawy naukowe i obszerne artykuły z dziedziny sztuki, filozofii, socjologii, ekonomii i agronomii. Był również niestrudzonym orędownikiem ochrony przyrody. Podtrzymując tradycje rodzinne namiętnie kolekcjonował gromadzone w domu rodzinnym w Medyce zabytki sztuki i kultury materialnej oraz pamiątki narodowe. Powiększył odziedziczoną po przodkach bogatą kolekcję numizmatów, dzieł sztuk plastycznych i unikalny księgozbiór. Spełniając wolę ojca część tej bogatej kolekcji w 1921 roku przekazał Zakładowi Naukowemu Ossolineum we Lwowie.